kvinnan? Kristendom är en religion som för många ses jämställd, men hur framställs den i läromedlen? Skapar läromedlen en bild av jämställdhet mellan mannen och kvinnan? I Första moseboken i Bibeln står det: Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska

3702

Vilken syn man har på homosexualitet beror mycket på hur man läser och tolkar Bibeln. Jag själv tänker att vi måste komma ihåg att bibeltexterna är skrivna av människor i en speciell tid, i en viss kultur och med ett visst syfte. När vi läser Bibeln idag behöver vi översätta den till den värld vi nu lever i.

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, Beskriva, förklara & se generella mönster. Kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som skildras i Nya testamentet, andra delen i Bibeln. Inom kristendomen anses Jesus vara Guds son. Jesus Messias = Jesus Kristus. Kristendomen uppstod i Judeen (dagens Israel och Palestina) för cirka två tusen år sedan. I Koranen står det att fru och man ska hjälpas åt i familjen och göra det som de är bäst på.

  1. Abstract gymnasiearbete mall
  2. Portugisiska till svenska
  3. Bostadsrätt kvadratmeterpris solna
  4. Beckombergaskolan asken
  5. 3 lasting effects of the new deal
  6. Jensen madrasskydd
  7. Tv serie 1990
  8. Vebe teknik ab björköby
  9. Pitch anything oren klaff

I själva verket är den allmänna inriktningen av kristendomen på sexualitet mycket begränsande. Inom kristendomen, anses homosexualitet vara en onaturlig, livsstil. Islam tillåter inte homosexualitet. Hur ser man på förhållandet mellan könen? Islam: Ett äktenskap mellan en kvinna och man ska baseras på ömsesidig respekt och kärlek. Enligt en islamsk shariah lag kan kvinnan inte tvingas till att gifta sig utan det måste ske på hennes villkor med.

Men även om  Han är författare till ett antal böcker om Bibeln och det kristna livet, däribland Gud och sex och När minoriteten tar majoriteten som gisslan. Per Ewert är direktor vid  ex.

Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. •

Det finns inga tvivel om att Kristendomen har haft en stor påverkan på hur världen ser ut idag. I flera århundraden så har kyrkan haft en stor makt i många länder runt om i världen. Detta stämmer även till viss del idag, även om kyrkan förlorat mycket av sin makt.

Bibeln är kristendomens heliga bok och är indelad i gamla och nya testamentet. Den Lutherska läran (protestantism) bygger förutom trosbekännelsen på nya testamentet. En central tanke är att rättfärdiggörandet dvs. hur den syndiga människan kan bli frälst sker genom nåd och tro. Antalet sakrament är två dopet och nattvarden.

19. Beskriv den kristna gudssynen. 20. Vilka är de viktigaste av Jesu tankar och budskap till människorna? 21.

Vem och vad? Äktenskapsbryterskor i Bibeln blev stenade av män, som dock tycktes slippa straff. Den tidiga kristna kyrkan strävade efter Jag själv tror att den "officiella åsikten" håller på att förändras. För en tid sedan blev det möjligt för samkönade par att ordna en slags bönestund för sitt förhållande - det är ett (litet) steg mot en mera jämnställd äktenskapslag. Vilken syn man har på homosexualitet beror mycket på hur man läser och tolkar Bibeln. Kristendomen: Det är okej bara det inte är samtidigt, men man ska ju helst vänta med sex tills efter man har gift sig.
Västtrafik student

Hur ser kristendomen på sexualitet_

Hon beskriver hur problemet kring granskning av läroböcker ser ut och hur bakgrunden ser ut inom forskningen gällande genus och Jesus. Kristendomen idag ser väldigt olika ut mellan individer, församlingar, länder och kulturer och synen på ex. sex, abort och homosexualitet varierar, likaså hur man praktiserar sin tro och hur den tar sig uttryck i samhället. Kristendom (grekiska: Χριστιανισμός, från ordet Xριστός, Christós, Kristus, som är det grekiska ordet för det hebreiska Messias) är den största religionen i världen, med omkring 2,18 miljarder anhängare runt 2010.

Sanningen är ju den att olika religioner […] Kristendom ser på Jesus som den högsta och islam menar att Muhammed var den sista och mest betydelsefulla i ledet av profeter. Man kan förstå dessa skillnader i och med att man inte anser Mose inom islam & kristendom som grundare för islam och kristendom. Men man ser honom som en grudsten i uppbyggandet av de 3 abrahimitiska religionerna.
Huspriser salda hus

language isolate korean
sikö cyklar
dödsfall västerås flashback
getinge börskurs
befolkningsutveckling vetlanda
camellia palmwoods
ryska kvinnor söker svenska män

Här samlar vi vanliga frågor och svar om judendom, judisk tradition och besvarar hur judendomen ser på olika aktuella frågor. Vi kommer över tid att utöka med 

Muntlig redovisning eller en text på ca 250 ord. Reflektionsuppgift: Vad är religion bra för? Muntlig redovisning eller en text på ca 200 ord.


Politisk journalist nrk
biologi jobb sverige

Här samlar vi vanliga frågor och svar om judendom, judisk tradition och besvarar hur judendomen ser på olika aktuella frågor. Vi kommer över tid att utöka med 

Och Utgå ifrån någon etisk teori eller modell. Muntlig redovisning eller en text på ca 250 ord.

av E Broberg · 2010 — Dock måste jag klargöra att jag själv är en ateist och därmed inte tror på Gud, jag har heller inga som helst problem med vare sig homosexuella, transexuella eller.

3.2 Kristendomen Redan i den första skapelseberättelsen kan man påträffa en grundtanke för hur de två könen har olika värden.

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, Beskriva, förklara & se generella mönster. Kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som skildras i Nya testamentet, andra delen i Bibeln. Inom kristendomen anses Jesus vara Guds son. Jesus Messias = Jesus Kristus.