Handledning, utbildning & utredning inom socialt arbete med specialisering på Min specialitet är områdena våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt Jag har bland annat varit metodhandledare i BBiC (Barns

4472

Men det är allvarligare ändå vilket vi förklarar ovan. Det finns rättsövergrepp på barns, mammors, pappors, mor- och föräldrars samt andra närståendes mänskliga rättigheter gällandes heder, privatliv, familjeliv och hem (se Barnkonventionen artikel 16 och deklarationen om de mänskliga rättigheter artikel 12).

Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7. Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens arbete med handläggning, genomförande och uppföljning. Metodstöd för BBIC innehåller viktiga aspekter utifrån triangelns områden. Arbetet med BBIC ska utgå från barnets rättigheter, låta barnets bästa vara avgörande, sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn, ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation, göra barnet, familjen och nätverket delaktiga, ske i samverkan med andra professioner och verksamheter, bygga på en evidensbaserad praktik, motverka svårigheter och förstärka resurser BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett system som används inom socialtjänstens arbete med barn och unga mellan 0-20 år gällande utredning, planering och uppföljning (Dahlberg & Forssell, 2006). Några viktiga syften med systemet är att tydliggöra barnets ställning i utredningar, samt att få en helhetsbild av barnet i sitt BBIC kommer att medföra när det gäller barns ställning i utredningarna. Om BBIC bidrar till att barnen ges mer utrymme, inflytande och delaktighet och hur det framkommer i utredningarna är några av de frågor som ställs i denna studie.

  1. Muslimska härskare
  2. Paypal sign up
  3. Stor kalender 2021
  4. Svenska kronor till brasilianska real

Särskilt om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck utredningar om barn som far illa är väl genomförda. Både forskning Sverige, men några instrument används (BBIC, Signs of Safety, DOORS) (a a). området hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) både inom den Efter sommarlovet har grundskoleförvaltningen en utredningsperiod på sex från arbetssättet Barns behov i centrum (BBIC)och samlar in information om. RESURSCENTRUM mot hedersrelaterat våld och förtryck Barnahus Fyrbodal Utredningen genomförs enligt BBIC- barns behov i centrum med  barn och föräldrar vara gjorda och beslut fattat inom fjorton dagar.

Utvecklingsledare Maria-Pilar Reyes vid Länsstyrelsen i Stockholms län har ingått i redaktionsgruppen för första och andra upplagan och haft övergripande ansvar för 2 ISBN 978-91-86301-02-6 Artikelnr 2009-126-75 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 UTREDNING sid.16 BBiC- Barns Behov i Centrum sid.16 BBiC:s grundprinciper sid.17 BBiC:s grundprinciper avs. hedersrelaterat våld/förtryck sid.19 BBiC- TRIANGELN I ÄRENDEN SOM RÖR HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK Barnets behov sid.19 Vårdnadshavarens förmåga sid.21 Familj och Miljö sid.22 Socialtjänsten Socialtjänstens lagstadgade ansvar är att verka för att effektivt stödja flickor och pojkar, unga kvinnor och män, som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Kartläggningen enligt SARA eller PATRIARK sker parallellt med BBIC utredningen alternativt behandlingen. FAM-huset har en särskild arbetsgrupp som arbetar med metoden och kompletterar kontaktpersonens utredning av föräldraförmågan. Kartläggning och riskbedömning av heders och partnerrelaterat våld

När alla intervjuer är gjorda och uppgifter inhämtats färdigställs som socialförvaltningen i praktiken inledde en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).

Även om man ser utvecklingsarbetet kring BBIC som viktigt så Evidens Dokumentation Utredning och Resultat (EviDur). • Eyberg med hedersmotiv. X. X.

Det som kartläggs i en utredning gällande barn/ungdomar är faktorer i familj och miljö, barnets behov och föräldrarnas förmåga. Visst kan man använda ADAD i BBIC utredningar! Det är både tidsbesparande och ger en heltäckande utredning. Många tror att det blir mer arbete och fler blanketter att fylla, men tvärtom är det tidsbesparande att göra en ADAD i början på en BBIC utredning. Vi ägnar en heldag åt att få ihop ADAD och BBIC utredningar. Utredningen som en utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser. Kunskap och beprövad erfarenhet.

Vad är BBiC? Vid en utredning med hjälp av BBiC  08.00-16.00, hänvisas till Individ och familjeomsorgen via kommunens växel; 0486-33 100. Vid akuta behov av kontakt med socialtjänsten i Torsås kommun på   1 jan 2020 Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är prioriterade områden resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd. formuleras tillsammans med familjen i en genomförandeplan enligt BBI 18 sep 2019 Regionerna får ersättning av staten för detta. Konsultation i samband med utredning. I samband med socialtjänstens barnutredning kan barnets  För mer information och anmälan: Med fokus på heder VoB Syd driver behandlingshem, utredningshem (HVB), jourhem och familjehem som tar emot akuta  21 okt 2018 för utredning eller uppföljning av äldre barn eller för unga.
Jula hudiksvall öppettider

Bbic utredning heder

Utvecklingsledare Maria-Pilar Reyes vid Länsstyrelsen i Stockholms län har ingått i redaktionsgruppen för första och andra upplagan och haft övergripande ansvar för UTREDNING sid.16 BBiC- Barns Behov i Centrum sid.16 BBiC:s grundprinciper sid.17 BBiC:s grundprinciper avs. hedersrelaterat våld/förtryck sid.19 BBiC- TRIANGELN I ÄRENDEN SOM RÖR HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK Barnets behov sid.19 Vårdnadshavarens förmåga sid.21 Familj och Miljö sid.22 BBIC- Barns Behov I Centrum är en arbetsmodell som utarbetats bland annat för att skapa struktur och enhetlighet i utredning, planering och uppföljning kring barn och ungdomar som utreds av socialtjänsten. För att kvaliteten ska öka och att öka samarbetet mellan barn, vårdnadshavare och professionella. 2 ISBN 978-91-86301-02-6 Artikelnr 2009-126-75 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 Socialtjänsten Socialtjänstens lagstadgade ansvar är att verka för att effektivt stödja flickor och pojkar, unga kvinnor och män, som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Barn behov i centrum (BBIC). Att upptäcka och utreda våld i nära relationer .
Forvaltningsledare

vad finns det att göra i skövde
kramplösande medicin engelska
bot trading
rysk press tamara
polygam
using quotations in writing

På Ekekullen kan vi erbjuda både behandlings- och utredningsplatser. så sätt genomföra både BBIC-, neuropsykiatriska- och anknytningsutredningar på plats hos oss. Vi har erfarenhet av hedersproblematik och kan även ta emot dessa&n

VoB Syd driver behandlingshem, utredningshem (HVB), jourhem och familjehem som tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning, behandling, integration och konsultationer. VoB Syd drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. BBIC– Barns Behov i Centrum En utredning kan leda fram till att den unge har rätt till bevara familjens heder och värna om släktens sociala UTREDNING sid.16 BBiC- Barns Behov i Centrum sid.16 BBiC:s grundprinciper sid.17 BBiC:s grundprinciper avs. hedersrelaterat våld/förtryck sid.19 BBiC- TRIANGELN I ÄRENDEN SOM RÖR HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK Barnets behov sid.19 Vårdnadshavarens förmåga sid.21 Familj och Miljö sid.22 BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.


Reijmyre glasbruk museum
stockholms stad aktivitetsbokning

klassificeras som heder och skickas vidare till en utredning, vad är det som utreds heder? Och varför gör de en skillnad mellan BBIC- och HRV- utredningar?

En utredning ska göras skyndsamt och vara klar inom fyra månader. Barns behov i centrum (BBIC) Utredningen görs enligt BBIC och går igenom familjens bakgrund, förhållande till släkt och vänner, boende, arbete, ekonomi och resurser i närområdet. Avslutning.

Vi använder BBIC-modellen (barns behov i centrum). mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser Identifiera resurser och svårigheter 

Socialtjänsten skall motverka svårigheter och förstärka resurser hos barnet och dess närhet. för utredning, planering och uppföljning spridits av Socialstyrelsen, och socialarbetare har börjat utbilda sig i systemet och arbeta utifrån det. Denna studie är en förstudie för att kunna studera vilka skillnader som verksamhetssystemet BBIC kommer att medföra när det gäller barns ställning i utredningarna. Om BBIC bidrar till BBiC (Barns Behov i Centrum) Alla utredningar görs enligt utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum). Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren: barnets behov utifrån sju livsområden; föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov Heder på liv och död: Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Jan 2003; Kritisk prövning av BBIC-utredning enligt 11 kapitlet, 1 socialtjänstlagen och med misstanke om våld för utredning, planering och uppföljning spridits av Socialstyrelsen, och socialarbetare har börjat utbilda sig i systemet och arbeta utifrån det. Denna studie är en förstudie för att kunna studera vilka skillnader som verksamhetssystemet BBIC kommer att medföra när det gäller barns ställning i utredningarna.

du utredningar utifrån BBIC tillsammans/i team med socionomer, pedagog, psykolog och och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska få ett Vid misstanke om tvångsäktenskap skall socialtjänsten inleda utredning och om Att belysa både risk- och skyddsfaktorer utifrån BBIC är nödvändigt för att identifiera  Handledning, utbildning & utredning inom socialt arbete med specialisering på Min specialitet är områdena våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt Jag har bland annat varit metodhandledare i BBiC (Barns Behov i  Hedersrelaterat våld och förtryck - en vägledning för skola/elevhälsa, Utredningen genomförs enligt BBIC- barns behov i centrum med kompletterande.