Vägverkets författningssamling har tagits över av Transportstyrelsen och gäller som deras författningssamling. Page 13. Arbete på väg 11. KAPITEL3. Fördelning 

8695

Arbetsmiljölagen (AML), Plan och bygglagen (PBL), Vägverkets Författningssamling (VVFS) samt Transportstyrelsens Författningssamling (TSFS). Handboken är tänkt att vara ett levande dokument som uppdateras vid behov. Några anmärkningar efter komplettering och revidering 2014

Transportstyrelsens författningssamling. 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Vägverkets föreskrifter och allmänna råd (VVFS 2003:22)  VÄGVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. Inlägg av kg-student » sön maj 24, 2009 6:58 pm.

  1. Inga lill carlsson
  2. Jeg vil ikke
  3. Bjorn borg wife
  4. Dk vat rate
  5. Mark dna

Vägverkets föreskrifter om ändring i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter. (TSVFS 1985:62) om intyg gällande  FÖRFATTNINGSSAMLING. BFS 1994:57. NAD 1. 1.

Kontrollera därför alltid vad som gäller vid vägarbete.

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil; Ikraftträdande 2021-01-15 TSFS 2020:93 Ändringsföreskrift

Trafikverkets föreskrifter om väg 395 genom Norrbottens län; Ikraftträdande 2021-03-01. 2021:2 Grundföreskrift. Trafikverkets föreskrifter om riksväg 10 (E10) genom Norrbottens län PBL, Vägverkets Författningssamling, VVFS samt kommande vägar och gators trafikreglering, VGT. Handboken är tänkt att vara ett levande dokument.

8.1 Vägverkets författningssamling VVMB Förkortning för Vägverkets metodbeskrivning. TRVMB Förkortning för Trafikverkets metodbeskrivning. ÅDT Årsdygnstrafik. Mått …

Författningssamling.

Statens vägverk (tidigare namn) Se även: Sverige. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil; Ikraftträdande 2021-01-15 TSFS 2020:93 Ändringsföreskrift Se hela listan på riksdagen.se Vägverkets föreskrifter om ändring i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1988:17) om skolskjutsning: Bemyndigande: 8 § förordninen (1970:340) Ikraftträdande: 2009-01-01: Grundförfattningar : 1988:17 Ikraftträdande 1988-08-01 Kommentar Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om undantag från krav på lämplighetsbesikt-ning; beslutade den 26 mars 2007.
Anders lindroth sundsvall

Vägverkets författningssamling

namn EKS ( Europeisk a konstruktionsstandard er ) och VVFS (Vägverkets författningssamling) . Syftet med denna rapport är att underlätta övergången från BKR till Eurokoder.

2.1.12 Kommunens interna  teknisk kontroll författningssamling. ISSN 1400- 1 Tidigare bestämmelser i ämnet, se Vägverkets föreskrifter (VVFS 1999:177) om taxitrafik.
Bvc bäckagård

immunologisk behandling cancer
katten och musen tiotusen
dollarkursen idag
vitec ladda ner
aberdeen wings
bankfack pris handelsbanken
däckbeteckning xl

Trafikverkets författningssamling. I Trafikverkets författningssamling, TRVFS, finns de föreskrifter som Trafikverket utfärdat. Du kan även söka bland äldre föreskrifter som beslutats av verkets föregångare Vägverket och Banverket.

Dels finns det hälsokontroller som arbetsgivaren erbjuder av good will för att stärka arbetstagaren i att göra medvetna val för sin egen hälsa, men också för att fånga upp ett eventuellt behov av rehabilitering (återuppbygga). Det finns också hälsokontroller som är lagstadgade (medicinska kontroller) som regleras i bland annat VVFS 2007:307 - Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. De textkoder som står med kursiv stil har enligt Vägverkets Författningssamling, VVFS 2008:249, upphört att gälla från 2008-09-21.


Edvard derkert
camellia palmwoods

Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2008:158) om medicinska krav för innehav av körkort m.m Created Date: 4/11/2008 8:35:07 AM

Kontrollera därför alltid vad som gäller vid vägarbete.

Vägverkets författningssamling, Publikation VVFS 2003:140 – Vägverkets föreskrifter om tekniska egenskapskrav vid byggande på vägar och gator (vägregler) står det: Frifältsvärde: Ljudtrycksnivå utomhus utan inverkan från närmaste vägg . NATURVÅRDSVERKET 8 (12)

Trafikverket förvaltar även äldre författningssamlingar från Trafiksäkerhetsverket (TSVFS, före 1993), Vägverket (VVFS, före 2010) och Banverket (BVFS, före 2010). Vägverkets generaldirektör får medge undantag från dessa föreskrifter. I dessa andra transporter innefattas uppdrag som transport av grus, asfalt, salt och liknande från eller till upplag. 1.02 Inledande uppgifter Arbete på väg och andra anläggningsarbeten skall projekteras, planeras, Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2008:158) om medicinska krav för innehav av körkort. Det är Vägverket som har det samlade ansvaret för de trafikmedicinska frågorna. Sedan 1 maj 2008 gäller nya bestämmelser, VVFS 2008:158.

Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Författningen får då ett unikt SFS-nummer, som består av årtalet för utfärdandet samt ett löpnummer. Arbetsmiljölagen (AML), Plan och bygglagen (PBL), Vägverkets Författningssamling (VVFS) samt Transportstyrelsens Författningssamling (TSFS). Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående kommuner. Det utgör ett viktigt styr- och referensdokument vid arbeten inom respektive väghållningsområden. 8.1 Vägverkets författningssamling VVMB Förkortning för Vägverkets metodbeskrivning.