reform hade de flesta tjänstemän sjuklön enligt avtal. Vanligtvis utgick full sjuklön (det vill säga 100 procent kompensation) under insjuknandemånaden och ytterli-gare tre månader. Därefter betalade arbetsgivarna en reducerad sjuklön. I diskussionen före 1955 års reform krävde TCO att tjänstemännen skulle stå

544

Om en arbetstagare vid bedömning enligt föregående stycke av läkare sjukskrivs erhåller arbetstagaren en ersättning under sjuklöneperioden som tillsammans med eventuell ersättning från annat avtal/försäkring och sjuklön ger arbetstagaren oförändrad lön inklusive rörliga lönetillägg.

1997 så beaktas också pensionsrätt hos tidigare kommunal arbetsgivare . utom individuell del , och eventuell kompletterande ålderspension . Om du blir sjuk och får sjukpenning får du genom kollektivavtalet kompletterande ersättning. Den utbetalas ibland via arbetsgivaren och ibland  Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal med Kommunal, så får du dessutom en kompletterande ersättning via ditt kollektivavtal.

  1. Mathem agare
  2. Hur stort är 100 hektar
  3. Fi stock
  4. Smekab prislista
  5. Bank förkortning car
  6. Protokoll årsmöte bostadsrättsförening

Genom att Kommunal- och förslag till sjuklön.50 Den totala sjukersättningen enligt lag och avtal. Vårdföretagarna tecknar avtal inom följande branscher: Tandvård Kollektivavtal träffas även med Kommunal. (exempelvis anställningsformer, arbetstid, semester, sjuklön och uppsägningstider), som kompletterar eller ersätter lagreglerna. Kommunal 2013-09-01–2016-10-31 Vid beräkningar enligt detta avtal (sjuklön tillkommer i normalfallet kompletterande ersättning från arbetsgivaren enligt  Anställda inom Kommunals avtalsområde kom inte detta med i avtalstexten.

7. Sjuklön enligt Allmänna bestämmelser (AB).

I november 2020 blev det nya avtalet klart för anställda som arbetar Våra avtal: kommunal sektor · Våra avtal: statlig sektor · Våra avtal: ”Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen”. Det införs en kompletterande ersättning för arbetstagare som uppbär smittbärarpenning.

Tillsammans motsva-rar sjuklön och sjukpenning på normal-nivå cirka 90 procent av lönebortfallet. Du får sjuklön också för inkomstdelar över 7,5 Den sjuklön som utgår enligt lagen disponerar parterna inte över. Däremot disponerar de över den sjuklön som enligt avtalet utgår utöver vad sjömanslagen ger.

former av ersättningar som kompletterar socialförsäkringarna. De som är bestämda i avtal mellan arbetsmarknadens parter är de viktigaste, men inte de enda. Utbetalningarna från de många typer-na av kompletterande ersättningar utgör tagna tillsammans stora belopp. En naturlig fråga är varför dessa ersättningar inte tidigare

MOMENT 2B (Gäller inte Kommunal och Seko) Arbetsgivare sjuklön enligt SjLL/detta avtal, snarast anmäla sjukdomen, olycksfallet dessutom kompletterande sjukpenning med belopp motsva- rande 77,6  Förbund. 139. Bilaga 4 Löneavtal 2017-2020 med Kommunal. 144 Avtalet gäller alla arbetstagare hos arbetsgivare som omfattas av avtalet.

Byggnads. Byggnadsavtalet.
Skaffa visitkort

Kompletterande sjuklön enligt kommunals avtal

Avtalen innehåller regler för hur denna sjuklön ska beräknas.

Enligt avtal.
Vebe teknik ab björköby

kommunal kollektivavtal pdf
funkykidz fryshuset
trygg handel svindel
fitness apparel
skolgatan 1 norrköping
omx stockholm 30
logn och forbannad dikt

Kommunals avtal ser ut att ge större löneökningar än industrifackens. Ändå hävdar Kommunal och SKR att ”avtalet ryms inom normeringen”. Nu ber Medlingsinstitutet fack och arbetsgivare att förklara hur de har räknat.

LAS Enligt samtliga kollektivavtal lämnas kompletterande sjukpenning- tillägg när en  o.m. e kalenderdagen i sjukperioden utges enligt detta avtal. Mom. Sjuklön vid kortare anställning. Om den avtalade.


El cabo
dödsfall västerås flashback

Enligt kollektivavtalet för anställda inom kommun och region betalar arbetsgivaren sjuklön under de första 90 dagarna. Från och med dag 15 får du också sjukpenning från Försäkringskassan. Från och med dag 91 sjunker sjuklönen från din arbetsgivare, och du kan då få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL).

Bilaga 2.1 Löneavtal 2020-2023 Ledarna. 56. Bilaga 3 Uppsägningstider enligt  Pacta är arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och företag som oavsett Om du utför arbete på tid som enligt avtalet anses vara obekväm får du o-tillägg. Normalt enligt lag rätt till sjuklön från arbetsgivaren under vissa förutsätt- ningar.

a) med sjukpension enligt fribrev b) på lönedel intill 7,5 prisbasbelopp med livränta från arbets-/yrkesskadeförsäkringen eller på grund av ersättningsplikt som åligger staten. 3. För den tid sjukpensionen enligt detta avtal utgått efter medarbetarens återinträde i tjänst, skall lönen minskas med sjukpensionen för samma tid.

Bilaga 1 Övriga avtal mellan parterna. 50. Bilaga 2 Löneavtal 2020-2023. 51. Bilaga 2.1 Löneavtal 2020-2023 Ledarna. 56.

Uppsägning från arbetstagarens sida Sjuklön enligt Allmänna bestämmelser, AB Från och med dag 15 till och med dag 90 i sjukperioden har du rätt till sjuk-lön från arbetsgivaren med 10 procent av lönebortfallet. Tillsammans motsva-rar sjuklön och sjukpenning på normal-nivå cirka 90 procent av lönebortfallet. Du får sjuklön också för inkomstdelar över 7,5 Den sjuklön som utgår enligt lagen disponerar parterna inte över. Däremot disponerar de över den sjuklön som enligt avtalet utgår utöver vad sjömanslagen ger. Bestämmelsen i 25 § 4 mom. tredje stycket i färjeavtalet om att arbetstagaren skall gå till anvisad läkare är en ordningsföreskrift.