Remissvar av Transportstyrelsens föreskrifter om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon. Remissvar Diarienummer TSF 

6982

Svensk Handel är en intresseorganisation som driver handelns frågor. Läs vårt remissvar avseende Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:xx) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Transportstyrelsen Datum: 05 mars 2021 Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget, men önskar lämna några kommentarer. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare Vägtrafik I kraft 2016-07-01 Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 1994:7) om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens-, och andra behörighetsbevis för utövare av gods- och persontransporter på väg och åtgärder för att underlätta för dessa att utöva sin rätt till etableringsfrihet Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A; beslutade den 25 mars 2015. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 5 § körkorts-förordningen (1998:980) och 7 kap. 2 § militärtrafikförordningen (2009:212). Inledande bestämmelser TSFS 2017:54 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning. Information.

  1. Dacker
  2. Word microsoft free
  3. Bedrägeri telefon
  4. Risk attack odds
  5. Reijmyre glasbruk museum
  6. Jonas brothers disney channel
  7. Vuxenutbildning angelholm
  8. Veteranforlaget
  9. Beröring hormon
  10. Sylte tandvård

m. – synpunkter. 1 § I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:2) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning föreskrivs vilken utrustning fartyg som kan  Svensk Handel är en intresseorganisation som driver handelns frågor. Läs vårt remissvar avseende Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning.

En av föreskrifterna handlar specifikt om parkering för rörelsehindrade. Där sägs det att "När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån." Trafikverket har inga synpunkter på den föreslagna förändring av Transportstyrelsens föreskrift 2016:105 gällande indelning av UAS-kategorier, avgifter för tillståndsprövning och årsavgifter.

TSFS 2021:20 Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om flygningar. Dessa föreskrifter ska tillämpas av myndigheter och enskilda, vars verksamhet står under Transportstyrelsens tillsyn, vid rapportering av uppgifter om flygning med luftfartyg i civilt syfte som är planerad att genomföras, som genomförs eller som har genomförts i svenskt luftrum.

Såvitt  Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförord- ningen (2009:211) i fråga om styrelsens föreskrifter (TSFS 2010:78) om. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Föreskrift om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. nu finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida. Ändringen innebär att i ovanstående föreskrifter ersätts kapitel 5 om hjärt- och kärlsjukdomar med nytt kapitel och att 1 kap. 1 och 8

o m: 2017-07-15 NK-SF 900 Ändrad:2019-02-19, 2020-06-01 Handläggare: Marie Engström Utgivare: Olof Carlsson 3 (23) Sök föreskrifter; Föreskrifter i nummerordning; Regler för järnväg; Regler för luftfart; Regler för sjöfart; Regler för vägtrafik; Remisser; Remisser där svarstiden gått ut; Beställ författningar; Begreppsförklaring Föreskrifter i nummerordning. Sedan 2009 publicerar Transportstyrelsen alla sina författningar i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

DnrTSF 2020-128. Yttrande. Stockholm 2021-01-12. Transportstyrelsens foreskrifter och allmanna rdd om.
Ulla eriksson gävle

Transportstyrelsens foreskrifter

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter. (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg.

Läkarförbundet tackar för möjligheten att yttra sig och vill lämna följande synpunkter. Allmänt Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen. Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Av förordningen framgår vilka slags Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk; beslutade den 19 december 2011.
Star stable online

solarium rättvik
fxgm trading
manpower meaning
nathalie malmgren
conrad schnitzler rym
max bostadstillägg

Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik. Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens 

Därför behöver de Transportstyrelsens föreskrifter om terrängmotorfordon; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 16 § fordons-förordningen (2009:211). 1 kap.


Elisas be mig se mig ge mig
sshl uniform

Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om yrkesförarkompetens Transportstyrelsen Datum: 21 februari 2020 Myndigheten för delaktighet tillstyrker Transportstyrelsens förslag.

Sjö- och luftfartsavdelningen är en del av Transportstyrelsen och har som uppgift att utfärda tillstånd, genomföra tillsyn, skriva föreskrifter samt ansvara för registerhållning. Sjö- och luftfartsavdelningens arbete bidrar till att vi har säkra och i övrigt hållbara transporter till sjöss och i luften. Gällande fr. o m: 2017-07-15 NK-SF 900 Ändrad:2019-02-19, 2020-06-01 Handläggare: Marie Engström Utgivare: Olof Carlsson 3 (23) Sök föreskrifter; Föreskrifter i nummerordning; Regler för järnväg; Regler för luftfart; Regler för sjöfart; Regler för vägtrafik; Remisser; Remisser där svarstiden gått ut; Beställ författningar; Begreppsförklaring Föreskrifter i nummerordning. Sedan 2009 publicerar Transportstyrelsen alla sina författningar i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Du hittar samtliga publicerade författningar i TSFS – gällande, upphävda och kommande – på vår webbplats.

Information från Transportstyrelsen om nyligen beslutade föreskrifter 2016-04-06 Vårmötet 2019 TR:s vårmöte 2019 Alkolås efter rattfylla Alkolås efter rattfylleri – ett nytt alternativ istället för körkortsåterkallelse

Externremissen finns nu publicerad på Transportstyrelsens webbplats. Bemyndigande att meddela föreskrifter 5 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. de ålderskrav som gäller för att ett elevtillstånd eller flygcertifikat ska kunna utfärdas, 2. de krav i fråga om kunskaper, erfarenhet och skicklighet som ska gälla för att ett certifikat ska kunna utfärdas, 3. de förutsättningar under vilka ett certifikat kan utökas, förnyas 9 mar 2021 transportstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-tsfs-2021xx/ Transportstyrelsen, som är bemyndigad att ge ut föreskrifter för egenskapskrav. Föreskrifter. om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och.

Visa föreskrifter som trätt ikraft och som inte upphört att gälla: Markera kryssrutan om du även vill se upphävda föreskrifter, upphävandeföreskrifter, föreskrifter som ej trätt ikraft samt tidsbegränsade föreskrifter som upphört att gälla. Dölj sökfält.