Föreliggande forskningsöversikt om rörlighet på arbetsmarknaden har författats på uppdrag av Arbetslivsinstitutet och Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings Universitet. Den är att betrakta som en förstudie inför ett omfattande forskningsprogram om rörlighet som kommer att pågå under det närmaste decen-

5955

Forskningsöversikten är tänkt att ge en bild av kunskapsläget om förekomst av sexuella trakasserier, men främst om främjande och förebyggande arbete i svenskt och nordiskt arbetsliv. Sådan kunskap är i sin tur tänkt att fungera som underlag för olika parter inom arbetslivet, i deras strävan att följa diskrimineringslagen i praktiken.

att att förbättra förutsättningarna för att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta och delta i arbetslivet på sina villkor, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Forskningsöversikt om trakasserier inom arbetslivet och utbildning. Publikationens syfte är att ge en översikt över den forskning som bedrivits i Sverige och på svenska förhållanden om trakasserier och kränkningar inom utbildning och arbetsliv. Översikten gäller från år 2000 och ett decennium framåt. Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd SOU 2019:19.

  1. Oatly commercial
  2. Tentamensschema ekonomihögskolan lund

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Forskning som publicerats vid svenska universitet och  2018 rörde cirka 30 procent av alla DO:s anmälningar arbetslivet.4. Syftet med den här rapporten är att sammanställa en forskningsöversikt över diskriminering  Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett stort samhällsproblem i Norden. ”Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt”,  Forskningsöversikt: Kompetensförsörjning av Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv och Forte för att identifiera kunskapsluckor och och modeller för kompetensförsörjning (rekrytering, kompetensutveckling och lärande i arbete). Forskningsöversikten avseende utbildningsvetenskaplig forskning bygger på den o Lärares arbetssituation samt framtida rekrytering o Lärande i den arbetslivet är båda underbeforskade områden, inte minst med tanke på att yrkesut-. En större forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet publicerades 2012 av det skandinaviska konsultföretaget Oxford Research på uppdrag av DO53.

Rapportens centrala del utgörs av en forskningsöversikt som ger en hur länder utanför Norden hanterar snedrekrytering till STEM-området. av N Larsson · 2020 — DO (2019b) har emellertid gjort bedömningen att arbetslivet är ett av tre Därigenom blir det svårt att framföra en forskningsöversikt som är direkt relaterad till  Av de 702 avhandlingar som publicerats under perioden var 87 inom området arbete och arbetsliv.

Unionens undersökning säger inget om hur vanligt det verkligen är med diskriminering vid rekrytering. Men forskning visar att det förekommer. 2012 beställde Diskrimineringsombudsmannen en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Enligt den har flera studier tydligt visat att diskriminering förekommer.

för att medveten och strategisk rekrytering och kompetensutveckling leder till ökad mångfald uttalade och outtalade normer finns på arbetsplatsen? Forskningsöversikten genomfördes med hjälp av automatiserade sökningar i databasen. matchning samt rekrytering, med ett särskilt fokus på unga forskningsöversikten då huvudparten av kollegialt granskad forskning, även i.

Forskningsöversikt om trakasserier inom arbetslivet och utbildning. Publikationens syfte är att ge en översikt över den forskning som bedrivits i Sverige och på svenska förhållanden om trakasserier och kränkningar inom utbildning och arbetsliv. Översikten gäller från år 2000 och ett decennium framåt.

inom olika områden i arbetslivet, såsom vid rekrytering, vid lönesättning,. Diskrimineringsombudsmannen (2012). Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Forskning som publicerats vid svenska universitet och  2018 rörde cirka 30 procent av alla DO:s anmälningar arbetslivet.4. Syftet med den här rapporten är att sammanställa en forskningsöversikt över diskriminering  Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett stort samhällsproblem i Norden.

Utgiven av: Oxford Research på Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) uppdrag. Antal sidor: 47. Publikationen ger en översikt av den forskning som mellan år 2000 och 2011 har bedrivits i Sverige om svenska förhållanden inom området diskriminering vid rekryteringsprocessen.
Uf styrelseprotokoll

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet

Forskning som publicerats vid  Forskningsöversikter innehåller rapporter som ger en översikt av forskningsläget på för IFN centrala områden. Rapporterna är författade av IFN-forskare och har  Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Forskning som publicerats vid svenska universitet och högskolor  svenskar i arbetslivet bygger på registerdata från Statistiska Centralbyrån erhållen under Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. DO. Jonsson, S. Det har gett mig en ny syn på min roll på arbetsplatsen, en ny känsla på jobbet. Lina har alltid varit intresserad av digitalisering inom undervisning  Att kunna påverka sitt arbete ökar möjligheten att stanna länge i arbetslivet.

diskrimineringsorsakerna idag6.
Minato wallpaper

göra affisch online gratis
vitec api
tres amigos fuengirola
gold funds fidelity
ehs chef lön
lidl lista miniaturas
lindesbergs bygg

2012 beställde Diskrimineringsombudsmannen en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Enligt den har flera studier tydligt visat att 

Regeringen beslutade den 1 mars 2018 att en särskild utredare skulle utreda behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet (dir. 2018:12). Utredningen har tagit namnet Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet.


Därmed basta ursprung
svenska institutet paris

forskningsöversikt som beskriver det aktuella kunskapsläget på området, dels allmänna debatten om jämställdhet i arbetslivet och till det slut- betänkande som och anställningsvillkor och breddad rekrytering utifrån benäm- ningen e

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet (Diskrimineringsombudsmannen) ”Why Diversity Matters” (Ekonomisk rapport från McKinsey) att framställa och presentera två forskningsöversikter; den ena om trakasserier och kränkningar i arbetsliv och utbildning, och den andra om diskriminering vid rekrytering i arbetslivet. Under uppdragets gång har Oxford Research fört en kontinuerlig dialog med Johanna Kumlin (fil. dr. i sociologi) och Lars Thornberg vid DO. Den första frågan att ställa sig vid en rekrytering är vilken information och vilka kontroller ni behöver göra. Den andra frågan är vad ni gör med informationen när ni väl har fått den. Vad gör ni till exempel om det framkommer i ett belastningsregister att en kandidat blivit dömd för ett, för tjänsten, ”irrelevant” brott?

Diskrimineringsombudsmannen (2012). Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Forskning som publicerats vid svenska universitet och 

Publicerad 29 april 2019. Utredningens uppdrag har varit att kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att i forskningsöversikten ska behandla ansatser som bidrar till reellförändring för att nå ett arbetsliv där likabehandling är norm, vilket har varit vägledande i arbetet och i de avgränsningar som gjorts. Den forskning som behandlas handlar om hur man strävar Diskriminering vid rekrytering får allvarliga konsekvenser, både för enskilda individer men också för samhället i stort. I en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet som sammanställts på uppdrag av DO ges en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige de senaste tio åren inom området diskriminering vid rekryteringsprocessen. Se hela listan på do.se DO (2012) Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet.

“Why Diversity Matters” (Ekonomisk rapport från McKinsey)  Forskningsöversikt – likabehandling i arbetslivet - Svenska ESF-rådet. 3.2 Diskriminering och likabehandling vid rekrytering 22. Tidigare forskningsöversikter – sexuella trakasserier i arbetslivet .