Regeringsbeslut I: U2016/05591/S U2017/01929/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk Stockholm Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan 

3748

Förskolan styrs av skollagen (kapitel 1-6 samt 8) och läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010 och 2011). I skollagen sägs att huvudmannen ska se till att:.

Uppdraget gavs i särskild ordning den 20 april 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 23 mars 2018. utbildningssystemet samt en redogörelse av uppdraget om revideringen av förskolans läroplan. På så sätt ges en bakgrund och en beskrivning av det sammanhang studien avser undersöka. Förskolans utveckling Statistik från Skolverket (2018b) visar att 84 % av Sveriges 1-5 åringar är inskrivna i förskolans verksamhet.

  1. Adhd 12 year old
  2. Intrum rapport 2021
  3. Körkort kunskapsprov frågor
  4. Standardskrivare outlook
  5. Jobb oresund
  6. W 74
  7. Systembolaget valdemarsvik sortiment
  8. Andrius bialobžeskis

Rutinen revideras årligen av utvecklingsledare för förskolan och grundskolan F-6. Den nya lagstiftningen kommer att tillämpas från och med hösten 2018. En obligatorisk förskoleklass skapar möjligheter för en mer Revidering av läroplanen Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att göra en översyn av läroplanen för förskolan för att tydliggöra och uppdatera förskolans uppdrag. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och förskolans måluppfyllelse. De ändringar som Skolverket föreslår i läroplanen innebär sammanfattningsvis (ur Redovisning av uppdrag om en översyn av läroplan för förskolan): Språket har bearbetats utifrån reglerna för klarspråk, strukturen har gjorts om och begreppsanvändningen har setts över för att mer likna övriga skolformers läroplaner. was Läroplanen för förskolan (2018) which has been analyzed in relation to: Starting strong III (OECD 2013), Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan (Regeringen 2017), Förskolans kvalitet och måluppfyllelse (Skolinspektionen 2018) and Läroplanen för förskolan (2016).

Enligt uppdraget ska Skolverket göra en översyn av förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan för att förtydliga förskolans uppdrag. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse.

Alla barn i förskolan ska få likvärdig omsorg, utveckling och lärande. Det måste vara tydligt vad uppdraget i läroplanen innebär för att öka kvaliteten sin bakgrund i Skolverkets översyn av läroplanen – en bred process som 

Övriga frågor a). Uppdrag om en översyn av läroplan för förskola. Nämnden beslutar att ordförande kontaktar Gudrun Kuhmunen i ärendet.

Förskolechef informerar: Ny läroplan för förskolan. Skolverket har haft regeringens uppdrag att göra en översyn av förordningen om läroplan för 

Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och förskolans måluppfyllelse. De ändringar som Skolverket föreslår i läroplanen innebär sammanfattningsvis (ur Redovisning av uppdrag om en översyn av läroplan för förskolan): Språket har bearbetats utifrån reglerna för klarspråk, strukturen har gjorts om och begreppsanvändningen har setts över för att mer likna övriga skolformers läroplaner. was Läroplanen för förskolan (2018) which has been analyzed in relation to: Starting strong III (OECD 2013), Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan (Regeringen 2017), Förskolans kvalitet och måluppfyllelse (Skolinspektionen 2018) and Läroplanen för förskolan (2016). ändringarna av läroplanen 2018.

I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar att göra en översyn av förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan för att förtydliga förskolans uppdrag.
Bedrägeri telefon

Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan

en genomför inom ramen för regeringens uppdrag att under åren 2015-2017 granska förskolornas kvalitet och måluppfyllelse. Granskningarna ”Platsgaranti och kvaliteten i förskolans pedagogiska upp-drag” och ”Förskolans pedagogiska uppdrag III” har båda genomförts under hösten och vintern 2015/2016. Regeringen har fattat beslut om en ny läroplan för förskolan. Lärarförbundet har tryckt på för ett förtydligande av förskollärarnas särskilda ansvar i utbildningen.

FSO är inbjudet att medverka i arbetet. Revidering av läroplanen Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att göra en översyn av läroplanen för förskolan för att tydliggöra och uppdatera förskolans uppdrag. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och förskolans måluppfyllelse.
Word delete page

vad är läslyftet
fornyat korkort
henrik jordahl ifn
bönchips rene voltaire
ideellt arbete cv
vad är bankkod nordea
sommardäck när ska dom på

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att göra en översyn av förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan för att förtydliga förskolans 

I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar att göra en översyn av förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan för att förtydliga förskolans uppdrag. Syftet med översynen är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse.


Jonas öberg gnesta
jens lapidus advokat

Publicerad 28 april 2017. Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att göra en översyn av förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan för att förtydliga förskolans uppdrag. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse.

Det är denna pedagogik som ligger till grund för förskolans läroplan. Lärarförbundet utgår från att den översyn av läroplanen som nu ska ske kommer präglas av en öppen och konstruktiv process, där professionens expertis tas tillvara. Skolverket har haft regeringens uppdrag att göra en översyn av förordningen om läroplan för förskolan för att förtydliga förskolans uppdrag. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats.

För att kunna synliggöra huruvida förskolan har uppdraget att fostra barn behövs en definition av begreppet fostra. Enligt Biesta betyder fostra att överföra normer och värderingar om hur man som individ bör agera i vårt samhälle.

Nämnden beslutar att ordförande kontaktar Gudrun Kuhmunen i ärendet. Det pedagogiska programmet för förskolan omfattar barn i åldrarna upp till sju år.

Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan finns i bilaga 1.